Poznaj naszych specjalistów

Neurologopedia

Logopedia jest dziedziną zajmującą się mową  (językowym porozumiewaniem się), zarówno prawidłowym rozwojem mowy, jak i – przede wszystkim – zaburzeniami mowy u osób w każdym wieku: w okresie dzieciństwa, dorosłości oraz w okresie senioralnym.

Neurologopedia to dziedzina zajmująca się mową u osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.

Neurologopedia

mgr Marta Giza

Jestem logopedą, pedagogiem specjalnymUkończyłam studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności: logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (studia magisterskie i licencjackie). Obecnie kończę studia podyplomowe z Neurologopedii (specjalności: Neurologopedia Dzieci i Dorosłych, Wczesna Interwencja Logopedyczna). Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w  poradni logopedycznej i w przedszkolach.

Z jakich usług możesz skorzystać?

W swojej pracy opieram się na indywidualnym i holistycznym podejściu do pacjenta. Wykorzystuję również techniki manualne oraz kinesiotaping. Moja praca jest moją pasją. W obszarze moich zainteresowań jest praca z osobami z dyslalią, z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy (ORM), praca z osobami z zaburzonym rozwojem mowy (MPD, ASD), a także wdrażanie i wykorzystywanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC).